Distributivna mreža

Svesni činjenice da veoma kompetitivno tržište, zahtevni potrošači i razuđena i dinamična maloprodajna mreža pred svakog proizvođača u oblasti robe široke potrošnje postavljaju visoke kriterijume u pogledu kvalitetne, stabilne i kontinuirane distribucije i pozicioniranja proizvoda, odlučili smo se da se i u ovom segmentu poslovanja oslonimo na sopstvene snage.

Za potrebe nacionalne distribucije smo 2006. godine formirali sopstveni distributivni tim u formi kompanije BANINI TRADE, sa sedištem u Kikindi, čija je osnovna poslovna funkcija distribucija i plasman Banini proizvoda na domaćem tržistu.

Banini Trade  posluje kroz 4 regionalne organizacione jedinice u Beogradu, Novom Sadu, Čačku i Nišu. Funkcionalno je organizovana prema 3 kanala prodaje: KA, LKA, TT. Na ovaj način uspešno pokrivamo kompletnu teritoriju republike Srbije i uspešno održavamo stabilnu prisutnost naših proizvoda u svim oblicima maloprodajne mreže na području države

Banini Trade,

Ulica Nikole Tesle br. 5

23300 Kikinda

+ 381 230 410 410

Na sličan način pristupamo i inostranim tržištima gde gradimo dugoročne i stabilne poslovne veze sa našim distributerima i poslovnim partnerima koji plasiraju naše proizvode na njima.